očkování

Jeden z častých dotazů se týká očkování a zmírnění následků po očkování.

Základním principem očkování je vyburcování imunity k tvorbě protilátek, které v budoucnu chrání před zákařnou nemocí.
Reakce po očkování jsou nepředvídatelné. Někdy očkování může vyvolat silné reakce, jindy reakce nejsou žádné.
Nereakce může znamenat buď hodně silný organismus, který zvládne vše bez viditelných obtíží, anebo také slabou imunitní reakci, kdy imunita z nějakého důvodu nereraguje tak, jak má.

Před očkováním:

Ideální stav je připravit připravit tělo před očkováním celostní homeopatickou léčbou. Léčbu sestaví homeopat na základě konzultace.

Po očkování:

Týden a déle po očkování se podá kulička Acida sulphurica (Sulphuricum acidum) o nízké potenci 5CH či 9CH.
Kulička se nechá rozpustit pod jazykem. Pokud očkovaný není schopný nechat kuličku rozpustit pod jazykem, nechá se rozpustit na nekovové lžičce v trošce vody a voda se vypije.
Po podání homeopatika se týden počká a pak se zopakuje stejný postup.
Po podání homeopatika se mohou objevit teploty, vyrážky či změny v chování. V takovém případě je velmi vhodné navštívit registrovaného homeopata.

+420 777 300 711

© 2017 Ing. Bc. Michael Gyepes, RHom. Kontakt

Made in RapidWeaver